کسب و کارهایی که به دنبال جذب استعداد هایی مثل شما هستند:

برای معرفی به کسب و کارها و ورود به بازارکار کافی است فرم زیر را تکمیل کرده تا کارشناسان جذب و استخدام در اسرع وقت با شما ارتباط بگیرند.

چه در آمدی برای 6 ماه آینده خود برنامه ریزی کردید؟

کدام یک از موارد زیر را برای انتخاب شغل و یا کارآموزی واجب میدانید؟

دوست دارید در چه سازمانی کار کنید؟

آیا به کارآفرینی و خلق ایده علاقه مند هستید؟

دوست دارید در 5 سال آینده به کجا برسید؟ آرزوها و هدف خود را بنویسید

نام 5 شرکتی که دوست دارید روزی در آن ها کار کنید را بنویسید

تجربه کاری دارید؟ لطفا در رابطه با تجربیات خود مفصل شرح دهید